Google’ın Sürdürülebilirlik Faaliyetleri

Sürdürülebilirlik kavramı temel anlamı ile bugünkü ihtiyaçların karşılanması için kaynakların kullanımında ölçülü olunarak, gelecek nesillerin de kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri şekilde doğal kaynakların korunması ve kullanılması anlamına gelir. Sürdürülebilirlik, ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan dengeli bir kalkınmayı hedefler ve çevrenin korunmasını amaçlar.

Araştırmalara göre %82 oranında tüketici, sürdürülebilirlik konusunun Covid-19 döneminden itibaren çok daha dikkate değer ve öncelik verilmesi gereken bir konu olduğunu düşünmektedir. Yapılan bir başka araştırmaya göre ise %78 oranında tüketici, iklim değişikliği mücadelesinde ve sürdürülebilir bir yaşam için yapılan projelerde büyük işletmelerin sorumluluk alması gerektiğini belirtmektedir.

Google, çevreci yaklaşımı ile bilinen ve yenilenebilir enerji kullanımı konusunda dünyada ilkleri başaran bir şirkettir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında bilindiği üzere güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi enerjiler yer alır. Bu enerji kaynaklarının kullanımı, fosil yakıtlara göre daha az karbon emisyonu salınımı sağlar ve negatif çevresel etkileri en aza indirir. Google, sürdürülebilirlik konusunda bir dizi önemli faaliyet yürütmektedir. Başlıklar altında incelendiğinde çevresel sürdürülebilirlik, toplumsal sürdürülebilirlik ve ekonomik sürdürülebilirlik alanlarında çeşitli hedefler belirlemiştir.

Sürdürülebilirlik, Google’ın kuruluşundan bu yana oldukça önem verdiği bir konu olmuştur. Sundar Pichai’e göre Google aramalarında sürdürülebilirlik hakkında aramalar yapıldığında Birleşmiş Milletler gibi güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler ilk sıralarda gösterilecektir. Google’ın sürdürülebilirlik ile ilgili hedefleri arasında 2022 yılında 1 milyar insanın yenilenebilir seçimler yapmasında yardımcı olmak bulunuyor. Kronolojik sıra ile Google’ın sürdürülebilirlik faaliyetleri çerçevesindeki dünyada ilk olmayı başardığı projeleri inceleyelim;

-2007 senesinde ilk kez yıllık net karbon emisyon oranını sıfırlamıştır.

-2010 senesinde ise yenilenebilir temiz enerji satın almıştır. Bu alışveriş sonucunda temiz enerji fiyatında düşüş yaşanmasına katkıda bulunan ilk şirketlerden olmayı başarmıştır. Aynı zamanda, 2010 yılında rüzgar ve güneş enerjisi taahhüdü ile dünyanın en büyük yenilenebilir enerjisini satın alan şirket olmuştur.

-2017’de Google, bünyesindeki tüm elektrik kullanımının %100’ünü yenilenebilir enerji ile karşılamıştır ve bunu yapan ilk şirket olmuştur.

-2019 yılında 18 farklı enerji anlaşması yapan Google, dünyanın en büyük kurumsal yenilenebilir enerji müşterisi olmuştur.

-2007 yılında yıllık karbon emisyonunu sıfırlayan Google, 2020 yılında geçmiş tüm karbon emisyonunu dengeleyebilen ilk büyük şirket olmuştur.

-Bir sene sonrasında ise (2021) jeotermal enerji için dünyanın ilk kurumsal anlaşmasını yapmıştır. Bu jeotermal enerji, yeni nesil jeotermal enerji olarak adlandırılmaktadır.

Google’ın sürdürülebilirlik projeleri ile ilgili yayınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz; https://sustainability.google/intl/tr/carbon-free/#year-1998

Google Sürdürülebilirlik

Google’ın 14 Sürdürülebilir Hizmeti

Google Earth Outreach ekip lideri Rebecca Moore: “Dünyadaki her şehir iklim değişikliğine karşı mücadeleye dahil olsaydı neler başarabileceğimizi hayal edin. Dünya nasıl görünürdü?”

Google’ın vermiş olduğu hizmetler arasında da sürdürülebilirlik konusu gündemdedir. Aşağıda bazı örnek çalışmalara yer verdik:

1- Google Tree Canopy

Google Tree Canopy, Google’ın çevre dostu bir projesidir. Şehirlerdeki ağaç örtüsünü artırmayı ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu proje, Google Earth görüntüleri ve yapay zeka teknolojileri kullanarak, şehirlerin yeşil alanlarını haritalandırarak ağaç örtüsü hakkında veri toplayarak çalışır.

Google Tree Canopy projesi, ağaçların sağladığı ekosistem hizmetlerini artırmayı ve şehirlerdeki sıcaklıkları düşürerek bir mikroiklim oluşturmayı amaçlar. Ağaçların nerede dikilmesi gerektiğini belirlemek için şehir planlamacıları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapar. Bu da şehirlerdeki yeşil alanların artırılması ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için önemli bir adımdır.

Google Tree Canopy

2-Google Street View

Sürdürülebilirlik açısından bakıldığında, Google Street View teknolojisi, çevre dostu ulaşım seçeneklerinin teşvik edilmesine yardımcı olabilir. Kullanıcılar, bir yerdeki yürüyüş yollarını, bisiklet yollarını veya toplu taşıma güzergahlarını önceden görerek, daha çevre dostu seyahat seçeneklerini tercih edebilirler. Bu da daha az karbon salınımına ve daha temiz bir çevreye katkı sağlayabilir.

Ayrıca, Google Street View teknolojisi, şehir planlama ve inşaat projelerinin sürdürülebilirliği açısından da önemli bir araçtır. Şehir planlamacıları ve mimarlar, sokak seviyesindeki görüntülerden yararlanarak, binaların yerleşimini ve tasarımını daha sürdürülebilir hale getirebilirler. Örneğin, daha yeşil alanlar, enerji verimli binalar ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanımı gibi sürdürülebilir tasarım özellikleri, Google Street View teknolojisi sayesinde daha kolay bir şekilde planlanabilir ve uygulanabilir.

3-Google Environmental Insights Explorer

Google, Street View arabalarında kullandığı hava kalitesi algılama ekipmanları ile verileri toplayıp analiz etmek için iş birliklerine imza atmaktadır.

Google Environmental Insights Explorer (EIE), Google’ın bir çevre analizi aracıdır. Bu araç, şehirlerin iklim değişikliği ile mücadele etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. EIE, yerel yönetimlerin sera gazı emisyonlarını azaltmak, enerji kullanımını optimize etmek ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları verileri sağlar.

EIE, Google Maps teknolojisini kullanarak, bir şehirdeki binaların enerji tüketimi ve sera gazı emisyonları hakkında ayrıntılı veriler toplar. Bu veriler, binaların çatılarının ne kadar güneş ışığı aldığından, binaların enerji tüketimlerine kadar birçok faktörü içerir. EIE, bu verileri kullanarak, şehirlerin enerji tüketimini optimize etmek, yeşil enerji kullanımını artırmak ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için stratejiler geliştirmelerine yardımcı olur. Bu veriler, yerel yönetimlerin sürdürülebilirlik planlarını oluşturmak ve stratejilerini geliştirmek için kullanılabilir.

4-Google Wildlife Insights

Google Wildlife Insights, Google’ın bir doğa izleme ve vahşi yaşamı koruma platformudur. Wildlife Insights, yapay zeka teknolojisini kullanarak, yüz binlerce vahşi yaşam fotoğrafını analiz ederek ve sınıflandırarak, doğa izleme uzmanlarına ve bilim adamlarına, nadir türlerin izlenmesi, doğal yaşam alanlarının takibi ve popülasyonlarındaki değişiklikleri anlamalarına yardımcı olur. Bu platform ayrıca, akıllı kamera sistemleri, sensörler ve diğer izleme teknolojileri için bir veri depolama ve işleme platformu olarak da kullanılabilir. Ek olarak, doğal yaşam alanlarını korumak için çalışan çeşitli sektörler arasında işbirliği yapılmasına yardımcı olur.

Google Wildlife Insight

5-Google Your Plan Your Planet

“Your Plan, Your Planet” Google’ı California Bilimler Akademisi ve Ellen MacArthur Vakfı ile ortaklaşa kurduğu, kullanıcılarına günlük hayatlarında çevre dostu seçimler yapmaları için ilham veren bir platformdur. Google, bu proje ile gezegen üzerindeki insan etkisini iyileştirmenin basit, günlük ve bilime dayalı yollarının bulunmasına yardımcı olmak için üzere tasarladıklarını belirtmektedir. Bu platform, insanların çevre sorunları hakkında bilgi edinmelerine, daha sürdürülebilir yaşam tarzı seçeneklerini keşfetmelerine ve karbon ayak izlerini azaltmak için harekete geçmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Google Your Plan Your Planet, kullanıcılara evde, işte, seyahat sırasında veya alışveriş yaparken çevre dostu seçenekleri örneklendirebilir ve sürdürülebilirlik hakkında bilgi edinmek için interaktif araçlar, eğlenceli quizler, videolar ve infografikler sunar.

Your Plan Your Planet, sürdürülebilirliği teşvik eden diğer organizasyonlar ve girişimler hakkında bilgi sağlar. Bu platform, sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmek isteyen herkesin kullanabileceği bir kaynak merkezi olarak hizmet verir.

6-Google Carbon Footprint

Google Carbon Footprint, Google’ın çevre dostu bir şirket olarak konumunu güçlendirmeyi hedefleyen sürdürülebilirlik çabalarının bir parçasıdır. Google Carbon Footprint, kullanıcıların kişisel karbon ayak izlerini hesaplamalarına yardımcı olan bir araçtır. Bu araç, kullanıcıların günlük aktivitelerini hesaplayarak, ne kadar karbon ayak izi bıraktıklarını hesaplar ve daha çevre dostu seçenekler önerir.

Google Carbon Footprint, kullanıcıların hesaplarındaki aktiviteleri analiz ederek, bu aktivitelerin hangi ürün veya hizmetlerden kaynaklandığını belirler. Kullanıcılar, bu aracı kullanarak, kendi karbon ayak izlerini takip edebilir ve çevre dostu alternatiflere yönelerek, karbon ayak izlerini azaltabilirler.

7-Google Global Fishing Watch

Google Global Fishing Watch, dünya çapında denizlerde gerçekleşen ticari balık avcılığı faaliyetlerini izlemek için tasarlanmış bir platformdur. Bu platform, Google, Oceana ve SkyTruth tarafından birlikte geliştirilmiştir.

Global Fishing Watch, uydu verileri, otomatik tanıma teknolojileri ve diğer izleme araçları kullanarak, dünya genelindeki ticari balık avcılığı faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak takip eder. Platform, açık denizlerdeki balık stoklarının izlenmesine, balıkçıların denizlerde yasal olmayan faaliyetlerde bulunup bulunmadığının tespit edilmesine, aşırı avlanmanın önlenmesine ve deniz yaşamının korunmasına yardımcı olur.

Google Global Fishing Watch, deniz yaşamı koruma örgütleri, balıkçılık endüstrisi, bilim adamları ve yerel yönetimler tarafından kullanılabilir.

Google Global Fishing Watch

8-Google Workspace

Google Workspace, uzaktan çalışma ve bulut tabanlı teknolojiler kullanarak iş yerlerinin enerji tüketimini azaltmayı ve sürdürülebilirliği artırmayı hedefler. Google Workspace, birçok işletmenin ve organizasyonun günlük işlerini yürütmek için ihtiyaç duydukları bir dizi çevrimiçi araç ve uygulamalar sunar. Bunlar; Gmail, Google Drive, Google Meet, Google Sheets, Google Docs, Google Calendar ve diğer araçlar ve uygulamalardır.

İşletmelerin ve organizasyonların Google Workspace kullanması, kağıt tüketimini azaltabilir. Belgeler, e-postalar, toplantı notları ve diğer önemli bilgiler, kağıt kullanmadan dijital olarak saklanabilir ve paylaşılabilir. Bu da kağıt atığının azalmasına ve ormanların korunmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca, Workspace, işletmelerin ve organizasyonların seyahat etme ihtiyaçlarını azaltmalarına yardımcı olabilir. Toplantıları ve iş görüşmelerini uzaktan yapmak, seyahat masraflarını azaltır ve sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde düşürür.

9-Google Renewable Energy

Google Renewable Energy, Google’ın sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak çevresel etkisini azaltma ve karbon ayak izini azaltma çabalarının bir diğer parçasıdır. Google, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak, faaliyetlerinin büyük bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrikle desteklemeyi hedeflemektedir.

Google Renewable Energy, dünya genelindeki birçok farklı yerde yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapar. Bu yatırımlar, güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi farklı kaynaklardan gelen enerjinin üretimine yardımcı olur. Bu proje yalnızca Google’ın kendisi için değil, aynı zamanda bölgesel topluluklar ve hatta ülkeler için de faydalıdır.

Google Renewable Energy Scaled

10-Google Green Energy Purchasing

Google Green Energy Purchasing, Google’ın yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji satın alma programıdır. Şirket, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik satın alarak, enerji tüketimini çevre dostu bir şekilde yönetmeyi hedeflemektedir.

Google Green Energy Purchasing programı, şirketin enerji tedarik zincirinin her aşamasını kapsar. Google, enerji tedarikçileriyle doğrudan anlaşmalar yaparak, yenilenebilir enerji kaynaklarından gelen elektriği satın alır ve böylece bu kaynaklardaki üretimin artmasına da katkıda bulunur.

11-Google Coral

Google Coral, yapay zeka ve IoT cihazlarının enerji tüketimini azaltarak çevre dostu hale getirilmesine yardımcı olan bir platformdur. Google Coral, düşük güç tüketimiyle yapay zeka (AI) işlemleri gerçekleştirmek için tasarlanmış bir platformdur. Coral platformu, sürdürülebilirliğe katkıda bulunmanın yanı sıra, yapay zeka uygulamalarını daha verimli hale getirir. Örneğin, Google Coral, tarım sektöründe bitki hastalıklarının tespiti ve takibi gibi sürdürülebilir uygulamaların geliştirilmesine yardımcı olabilir.

12-Google Nest

Google Nest, ev otomasyon sistemleri ile evlerin enerji verimliliğini artırmayı ve çevreye daha az zarar veren bir yaşam tarzı benimsemeyi hedefler. Google Nest, sürdürülebilirliği teşvik eden akıllı ev cihazları üreten bir markadır. Nest cihazları, evde enerji tasarrufu sağlamak için geliştirilmiş özellikler sunar. Örneğin, Nest termostatları, ev sahiplerinin enerji tüketimlerini izleyebilir ve programlanabilir özellikleri sayesinde evin sıcaklık ayarlarını otomatik olarak optimize edebilir. Böylece, ev sahipleri enerji tüketimlerini kontrol edebilir ve daha az enerji kullanarak faturalarını düşürebilirler. Bunun yanı sıra, Nest cihazları uzaktan kontrol edilebilir. Bu da kullanıcıların evlerini uzaktan yönetmelerine olanak tanır ve bu da gereksiz enerji tüketimini azaltır.

Nest cihazları, enerji verimliliği sağlamak için tasarlanmıştır ve bu nedenle karbon ayak izini azaltmaya yardımcı olurlar.

13-Google Cloud

Google Cloud, sürdürülebilirlik konusunda çeşitli hizmetler sunar. Bu hizmetler arasında çevre performansı izleme, sürdürülebilirlik raporlama ve veri analizi bulunur.

Google Cloud hizmetleri, işletmelerin enerji ve kaynak kullanımını optimize etmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Yüksek performanslı ve ölçeklenebilir altyapısı, müşterilerin kaynak kullanımını en aza indirerek enerji tasarrufu sağlamalarını sağlar. Google Cloud hizmetleri ayrıca, işletmelerin yalnızca ihtiyaç duydukları kaynakları kullanmalarını ve gereksiz kaynak tüketimini önlemelerini sağlayarak çevreye olan etkilerini en aza indirir.

Google Cloud

14-Google Photos

İnsanlar, her yıl milyarlarca fotoğraf çekerler ve bu fotoğrafların yüksek bir enerji maliyeti vardır. Fotoğrafların depolanması, işlenmesi ve paylaşılması, büyük miktarda enerji tüketir ve çevreye zararlı emisyonların salınımına neden olabilir. Google Photos, insanların dijital fotoğraflarını yedekleyerek, kağıt israfını azaltmaya ve çevre dostu bir yaşam tarzı benimsemelerine yardımcı olur.

Google Photos, kullanıcıların fotoğraflarını bulut tabanlı bir hizmette depolamasına olanak tanır. Bulut tabanlı depolama, kişisel cihazların enerji tüketimini ve karbon ayak izini azaltır. Google Photos’un yüksek sıkıştırma teknolojileri, dosyaların boyutunu önemli ölçüde azaltarak veri depolama ve transferinde enerji tasarrufu sağlar.

Google Photos, fotoğrafların kağıda basılmasının yerine dijital olarak paylaşılmasına olanak tanır. Bu da kağıt, mürekkep, baskı ve nakliye masraflarını azaltır ve kağıt atıklarının da önüne geçer.

Bu hizmetler ve projeler, Google’ın sürdürülebilirlik ve çevre konularına verdiği önemi göstermektedir. Şirket, bu alanlarda çalışmalar yaparak hem kendisinin hem de toplumun çevreye olan etkisini azaltmayı hedeflemektedir. Google, sürdürülebilirlik konusunda önemli bir taahhüt sergilemektedir ve gelecekte de sürdürülebilirlik alanında liderlik rolünü sürdürmeye devam etmeyi hedeflemektedir.

Google ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

TEPE SEO Firması