Google Arama Operatörleri

Google’ın arama motorları arasında bilgiye en fazla erişim sağlanan sistem olduğunu biliyoruz. Bu sistemde kullanıcılara en alakalı sonuçların gösterilmesi için arama operatörleri protokolleri geliştiriliyor. Arama operatörleri için tanım olarak arama terimlerini spesifik hâle getirmeyi sağlayan işaretler, ifadeler ve anahtar kelimeler denilebilir.

Spesifik olan terimler için ve saniyeler içinde en doğru ve nitelikli bilgiye ulaşım sağlanması amacıyla oldukça faydalı olan arama operatörleri Google’dan aldığı komut ile arama sonuçlarını düzenliyor ve sayfalarca gezinmeye gerek kalınmadan sonuca ulaşılabiliyor.

Google arama operatörlerini kullanabilmek için aratılan anahtar kelimenin daha net ve özel ifadelerle seçilmiş olması gerekiyor. Arama operatörleri kullanıldığında arama sonuçlarını genişletme imkanı, daraltma imkanı ve belli mecralarda yapılabilme imkanı doğuyor.

Google Arama Operatörleri Nasıl Kullanılır?

Google arama operatörlerinin standart bir metin aramasından tek farkı, aramaların net sonuçlar verebilmesi için bazı harf, sembol ve işaretlerin arama metninin önünde, sonunda veya arasında kullanılması gerekiyor olmasıdır.

Bu işaretler, semboller veya harfler arama operatörlerine bazı komutlar verdiği için normal sonuçlardan farklı etkili ve spesifik sonuçlar karşınıza çıkar.

İki tür arama operatörünü ele alalım. Birincisi ‘Basit Arama Operatörleri’ diğeri ise ‘Gelişmiş Arama Operatörleri’’ şeklindedir. Aşağıda bu iki türün nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgi verdik;

Basit Arama Operatörleri

Çift Tırnak Operatörü (“…”)

Tırnak işareti operatörü kullanıldığında aratılan anahtar kelime öbeğinin direkt olarak yazılmış olduğu içeriklere erişimi sağlar. Bunun önemi, Google’da bir arama yaptığınızda o kelime ile ilgili resimler, iki veya daha fazla kelime ise her kelimenin ayrı anlamı veya tek kelime ise aynı anlama gelen diğer sözcükler ile ilgili terimleri vb. gösterebilir. Fakat tırnak işareti kullanıldığında direkt arattığınız kelimeye yönelik içeriklere ulaşmanızı sağlar. Aşağıda bununla ilgili sonuç sayısı odaklı bir örnek görsel verdik;

Tırnak İşareti Google Arama Operatörleri   Google Arama Operatörleri Tırnak İşareti

Çift tırnaklı operatör aramasındaki sonuçlar tam olarak cümlenin geçmiş olduğu metinli sonuçları gösterir. Diğer arama şeklinde kelimeleri içeren sonuçlar gösterilmektedir.

OR Operatörü

Google’da iki kelimeyi arattığınızda bunların tamamını içeren sonuçlar karşımıza çıkar. Fakat OR operatörü kullanıldığında iki kelimenin de ayrı ayrı anlamları sonuçlarda gözükebiliyor. Örneğin ‘şehir efsaneleri’ şeklinde arama yapıldığında içerikte aratılan kelimelerin birlikte kullanıldığı sonuçlar gözükürken ‘şehir OR efsaneleri’ şeklinde arattığımızda ise ‘OR’ İngilizce de ‘YA DA’ anlamına geldiği için şehir ya da efsane kelimelerinin kullanıldığı içerikler gösterilir.

İki Nokta Operatörü ( ..)

Sayılar ile ilgili yapılan özel aramalarda iki noktalı bir operatör kullanılır. Örneğin AYT sınavı ile ilgili sadece belirli yıl aralıklarındaki sonuçlara bakmak istiyorsanız aramanızı ‘’AYT 2019 ..2020’’ şeklinde yaparsanız sadece o yıllara ait sonuçlara ulaşırsınız fakat ‘AYT 2019 2020’ veya ‘AYT’ şeklinde aramalar yaparsanız farklı yıllara ait sonuçlar ile de karşılaşırsınız. Bu arama farklılıklarına ve operatör kullanımına göre de gösterilen sonuç sayısındaki değişikliği aşağıdaki görsellere ekledik;

 Google Arama Operatörleri İki Nokta İki Nokta  Google Arama Operatörleri  Google Arama Operatörleri nokta

Kısa Çizgi Operatörü (-)

Herhangi bir arama yaparken o arama ile ilgili görmek istenmeyen sonuçlar olduğunda – operatörü kullanılır. Örneğin; ‘tatil yerleri – fiyat’ araması yapıldığında tatil yerleri ile ilgili gidilebilecek yerler, yapılabilecek aktivitelerin konu alındığı içeriklere ulaşırsınız. Fiyatlar ile ilgili bir içerik sonuçlara dahil edilmez. Fakat sadece ‘tatil yerleri’ araması yaparsanız otel fiyatları ve uçak fiyatları gibi sonuçlar gösterilir.

İn Operatörü

Bir ifadeyi bir başka ifadeye çevirme, dönüşüm hesaplama gibi durumlarda kullanılır. Örneğin ‘5€ in TRY’ şeklinde bir arama ile Euro’nun Türk Lirasına direkt çevrilişini görebilirsiniz. Bir başka örnek ise ’50 ml in lt’ araması yapıldığında tam bir dönüşüm gösterir. Aşağıdaki örnekte ‘in operatörü’ olmadan nasıl sonuçlar geldiğini görebiliriz;

 Google Arama Operatörleri in in Google Arama Operatörleri  Google Arama Operatörü in

Gelişmiş Arama Operatörleri

Gelişmiş arama operatörleri aramalı daraltmak ve derinlemesine inceleme yapmak için kullanılan bir yöntemdir. Aramaları değiştiren, alan adı gibi ek parametreler gerektiren Google arama operatörleri arasında özel komut şekilleridir.

site:

Arama sonuçlarını belirli bir kaynak ile sınırlandıran operatördür. Bu sayede site içi aramalar da yapılabilir. Ayrıca sitedeki tüm sayfa sayısı da görülebilir.

site:

Arama yaparken görmek istemediğiniz kaynakları elemenizi sağlar. Örneğin ‘seo –site:youtube.com’ bu aramada Youtube kaynaklı sonuçlar görmeyebilirsiniz.

*-site:*

Arama yaparken özellikle görmek istediğiniz kaynakları karşınıza çıkarır. Üstteki operatörden yazılış olarak tek farkı cümle baş ve sonuna * gelmesidir. Örneğin ‘*seo-site:youtube*’ araması yapıldığında Youtube odaklı sonuçlar görebiliriz.

İntitle:

Başlıklar ile ilgili olan bu operatörde sadece belli bir kelime grubu veya kelime bulunan başlıklara sahip sayfaları gösterir. Örneğin ‘intitle: pazarlama’ araması yapıldığında başlığında pazarlama geçen sonuçları görebiliriz. Eğer aramamız sadece ‘pazarlama’ olsaydı karşımıza çıkan sonuçlarda başlığında geçmese bile ilgili bir konu olduğu için farklı sonuçlar da çıkardı.

 Google Arama Operatörleri intitle intitle  Google Arama Operatörleri

Allintitle:

İntitle operatörüne benzer özelliktedir. Tek farkı başlığında direkt o kelime veya kelime grubunun yer aldığı, farklı bir kelimenin eklenmediği aramaları gösterir. Örneğin; ‘en iyi dijital pazarlama ajansı’ araması yaparsanız sonuç sayısı oldukça fazla olacaktır çünkü dijital pazarlamayı, ajansı, pazarlamayı, en iyi ajansı ayrı ayrı içeriklerde görebiliriz. Fakat ‘allintitle:en iyi dijital pazarlama ajansı’ şeklinde aratırsak sadece en iyi dijital pazarlama ajansı başlığını kullanan sayfalara erişebiliriz.

 Google Arama Operatörleri allintitle allintitle  Google Arama Operatörleri

Inurl:

URL kısmında aratılan kelimenin geçtiği sonuçlara ulaşmak için kullanılan operatördür. Örneğin ‘inurl:seo’ şeklinde arama yaptığınızda URL’sinde SEO kelimesi olan siteler karşımıza çıkar.

Allinurl:

Bu operatör, inurl’ye benzer fakat spesifik kelime veye kelime öbeklerinin dahil olduğu URL’leri sonuç olarak çıkarır. ‘allinurl:gezilecek yerler’ şeklinde bir arama yapıldığında bu kelimelerin URL olarak kullanıldığı sonuçlar karşımıza çıkar.

Intext:

Özel bir yanı yoktur. Operatör kullanmadığınızda nasıl sonuçlar görülüyorsa intext kullanıldığında da aynı sonuçlar görünür.

Allintext:

“intext” ile benzer yapıya sahiptir. Farklı olarak aratılan kelime gruplarını aynı kombinasyonla bulmamızı sağlar. Örneğin ‘allintext: seo ve pazarlama’ araması yapılırsa karşımıza çıkan sonuçlarda ‘’seo ve pazarlama’’ şeklinde bir kısım olması gerekir. Birebir kopyalanmış gibi düşünebilirsiniz. Fakat allintext eklenmezse seo ve pazarlama kelimeleri yan yana olmasa da ilgili bazı aramalar da karşımıza çıkabilir.

Filetype:

Filetype operatörü dosya türlerine yönelik kullanılır. Aramalarınızda sonuç olarak PDF, PPT, DOCX, TXT gibi dosya türlerini görmek istiyorsanız bu operatörü kullanabilirsiniz.

Related:

Related operatörünü bir siteye veya alan adına yönelik olarak arama yaptığınızda kullanabilirsiniz. Örneğin ‘trendyol.com’ araması yaparsanız Trendyol ile ilgili haberlere, Twitter içeriklerine, şikayetlerine, farklı sayfalarda geçen açıklamalara (tıpkı bu kısımdaki gibi), uygulamalarına ulaşabilirsiniz. Fakat ‘related:trendyol.com’ araması yaparsanız sadece trendyol.com ile ilgili yani alan adını hedef alan sonuçlara ulaşabilirsiniz.

 Google Arama Operatörleri related related  Google Arama Operatörleri

Link:

Belirli bir URL’ye veya URL’nin etki alanına bağlanan arama sonuçları listeleyen bir operatördür.

Inanchor:

-site operatörü gibi görmek istenmeyen sonuçlar için kullanılır. İstanbul ile ilgili bir arama yaptığınızı varsayalım. Fakat trafik ile ilgili bir sonuç görmek istemiyorsunuz o halde aramanızı ‘istanbul inanchot:trafik’ şeklinde yapabilirsiniz.

Allinanchor:

*-site:* operatörü gibi yalnızca yazılmış kelime veya kelime gruplarının görülmesini sağlar. Üstteki örneği biraz değiştirirsek ‘istanbul allinanchor:tafik’ şeklinde yapılan bir aramada trafik ile ilgili sonuçlara daha fazla ulaşabilirsiniz.

 Google Arama Operatörü allinanchor allinanchor  Google Arama Operatörleri  Google Arama Operatörleri allinanchor

 

 

TEPE SEO Firması